Básničky

Stájová

koňačka Sarah
Vysprchuj si hříbátko,
ušpinilo se ti drobátko.
Jé sprcha téci přestala,
Klisnička v boxu zařechtala.
Kůň se po louce proháněl,
mrkev všude možně sháněl.
Jezdec nemůže postroj najít,
nikdo nemá času na zbyt.